Go to main contents

Naše přesvědčení

Energie, která pohání naše lidi vpřed, je základem kréda společnosti Doosan.

Naše snaha a ústřední hodnoty

Krédo společnosti Doosan je souborem zásad, které představují naši filozofii a specifický způsob podnikání. Tyto zásady již celé jedno století tvoří základ úspěchů společnosti Doosan. Krédo se skládá ze „snahy“ a z „ústředních hodnot“ společnosti Doosan.

Naši lidé

Lidé ve společnosti Doosan jsou těmi, kdo si krédo Doosan berou k srdci a jejichž veškeré působení vykazuje charakteristické rysy společnosti Doosan.

Check back soon for new video contents
Download
Close