Go to main contents

Naše přesvědčení

Energie, která pohání naše lidi vpřed, je základem kréda společnosti Doosan.

Naše snaha a ústřední hodnoty

Krédo společnosti Doosan je souborem zásad, které představují naši filozofii a specifický způsob podnikání. Tyto zásady již celé jedno století tvoří základ úspěchů společnosti Doosan. Krédo se skládá ze „snahy“ a z „ústředních hodnot“ společnosti Doosan.

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 R“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 R představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Naši lidé

Lidé ve společnosti Doosan jsou těmi, kdo si krédo Doosan berou k srdci a jejichž veškeré působení vykazuje charakteristické rysy společnosti Doosan.

Check back soon for new video contents
Download
Close