Go to main contents

Kondenzátory

Dodržení doporučené plánované údržby provozovaných turbín zaručuje prodloužení jejich životnosti a významné zvýšení spolehlivosti a účinnosti těchto turbín. Rozsah plánovaných oprav se liší s ohledem na provozní podmínky konkrétní turbíny. Modernizace původního technického řešení zvyšuje výkon i spolehlivost stávajících parních turbín a rovněž zrychluje návratnost investice.

Kondenzátory

Kondenzátory zajišťují kondenzaci páry vystupující z turbíny a odvod nevyužitelného tepla z cyklu. Nízké hodnoty tlaků v kondenzátoru zvyšují entalpický spád v turbíně a účinnost tepelného cyklu. Kondenzátor se skládá z trubkového svazku, který tvoří přímé trubky, pláště, vodních komor a nástavby. Konstrukce kondenzátorů je založená na termodynamických výpočtech ve vlastním počítačovém programu a na mezinárodně uznávaných standardech. Simulujeme proudění páry a kondenzace v kondenzátoru pomocí 3D CFD výpočtů.

Tepelný návrh dle HEI Standard nebo fyzikálního modelu.

Konstrukce dle EN, ASME, AD Merkblatt, HEI Standard, TEMA Standard.

Umístění kondenzátoru z pohledu umístění výstupu páry z turbíny

  • Radiální (příčně, podélně pod turbínou)
  • Axiální
  • Bokový

Typy kondenzátorů z pohledu uspořádání tahů chladící vody

  • Jednotahový, dvoutahový, čtyřtahový
  • Dělený, nedělený

Standardní provedení

Materiál teplosměnných trubek:

  • Austenitická/Feritická/Duplexní nerezová ocel
  • třída nerezové oceli je volena na základě složení chladicí vody
  • Titan
  • Mosaz

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close