Go to main contents

3D skenování a reverzní inženýrství

Od roku 2011 zaznamenalo reverzní inženýrství ve společnosti Doosan Škoda Power obrovský vývoj a bylo integrováno do standardních metod používaných jak ve vývojových, tak ve výrobních procesech. Především však u projektů Non-OEM retrofitů a modernizací.

Chcete rekonstruovat malý objekt ve skutečné velikosti nebo chcete sesbírat 3D geoprostorové údaje z haly nebo budovy? Máme nejvyšší možnou kvalifikaci, abychom vám nabídli řešení přizpůsobená vašim potřebám.

Turbínové části

Součásti parních turbín lze vyrábět a dodávat na základě reverzního inženýrství podle vašich konkrétních požadavků.

Modré světlo a laserové skenování

Naše technické vybavení nám umožňuje nabízet širokou škálu měření za pomoci přesných bezdotykových zařízení (skenerů) pracujících na bázi modrého světla nebo laserového paprsku. Různé typy skenerů dokáží měřit jak malé, tak velké objekty. Volbu zařízení vždy přizpůsobujeme tak, aby vyhovovala vaší konkrétní specifikaci.

Reverzní inženýrství

Společnost Doosan Škoda Power má zavedený systém RI, který se skládá z několika po sobě jdoucích etap. Konečný výkres získáme během níže popsaného procesu. Může sloužit jako základ pro novou výrobu, nebo modernizaci stávajících turbínových zařízení.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close