Go to main contents

Služby poskytované na elektrárně

Doosan Škoda Power Vám poskytne kompletní odborný servis včetně podpory při řešení provozních problémů Vašich energetických zařízení. Odborná činnost v oblasti energetických zařízení je zajištěna našimi pracovníky v operativním režimu po celém světě.

Endoskopická kontrola

Endoskopická kontrola je moderní, jednoduchý a rychlý způsob kontroly stavu turbíny. Nabízíme špičkové technologické zařízení pro endoskopickou kontrolu a rovněž služby zkušeného operátora (kvalifikace pro nedestruktivní testování v souladu s EN ISO 9712-2012: VT MS úroveň 2).

Zaměřujeme se především na kontroly turbín, potrubí a výměníků tepla. Lze však zajistit kontrolu i dalších strojů a zařízení. Máme k dispozici speciální kamerový systém Kummert SmartCam, který dosáhne až na vzdálenost 60 metrů, a který se dá použít ke kontrole čistoty velkých trubek i nad DN150.

Podmínky pro provedení kontroly:

 • Přístup na místo, které je předmětem kontroly
 • Kontrolované zařízení se zchladí pod 60 – 80 °C (dle typu zařízení)

Endoskopická kontrola se provádí ze dvou hlavních důvodů:

1. Preventivní endoskopická kontrola

Pravidelná preventivní kontrola stavu průtočné části turbíny je součástí standartního procesu údržby a napomáhá provozovateli turbíny plánovat termíny a rozsah generálních oprav. Vyhodnocení endoskopické kontroly se provádí zejména podle kritérií daných výrobcem originálního zařízení a porovnáním s výsledky předchozích kontrol.

Kontrola bývá zaměřena především na:

 • Neporušení konzervace (před uvedením do provozu)
 • Kvalitu svářečských prací na potrubí
 • Čistotu potrubí
 • Mechanické poškození lopatek a dalších součástí
 • Přítomnost cizích předmětů v průtočné části
 • Usazeniny na lopatkách
 • Korozi lopatek a dalších součástí
 • Vývoj eroze způsobené mokrou párou
 • Stav parních armatur

Inspekce eroze lopatek parní turbíny

Inspekce lopatkového stupně parní turbíny

2. Endoskopická kontrola v případě mimořádné události

Při mimořádných událostech lze pomocí endoskopické kontroly rychle identifikovat příčinu poruchy. Zkrátí se tak celkový čas potřebný k odstranění poruchy, což má pro provozovatele výrazný pozitivní ekonomický efekt.

Kontrola bývá zaměřena především na:

 • Mechanický stav lopatek – poškození, trhliny
 • Přítomnost cizích předmětů v průtočné části
 • Další mimořádné události

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close