Go to main contents

Inženýrské a technické poradenství

Doosan Škoda Power nabízí komplexní technická řešení, která maximalizují účinnost turbosoustrojí a prodlužují jejich provozní životnost. Moderní nástroje a více než 100 let zkušeností nám umožňují poskytovat vysoce kvalitní služby a uspokojit vaše potřeby.

Vyhodnocování stavu strojovny

Specializujeme se nejen na výrobu a údržbu parních turbín, ale také na jejich příslušenství ve strojovně. Jedná se zejména o mechanické a elektrické části, I&C úseky a stavební prvky. Jsme schopni zjistit aktuální stav tohoto příslušenství a poskytnout komplexní přehled o současném stavu strojovny. Výsledkem může být návrh řešení provozních problémů, doporučení k prodloužení životnosti komponent a zlepšení spolehlivosti celého systému. To vše s ohledem na optimalizaci nákladů.

Posouzení mechanických částí

Poskytujeme kompletní služby pro posouzení současného stavu součástí turbíny a mechanických částí pomocných systémů. Tyto služby zahrnují například kontrolu čerpadel, ventilů, olejového systému, filtrů, ventilátorů, potrubí atd.

Posouzení elektrických částí

Jsme schopni prověřit současný stav generátoru a jeho příslušenství pomocí vizuálních, mechanických a elektrických zkoušek. Na základě historie provozu a výsledků zkoušek doporučíme a zajistíme výměnu, nebo rekonstrukci dílů, které jsou na konci své životnosti. Máme také zkušenosti s výměnou generátorů jako celku a nabízíme řešení, která pokud možno nevyžadují větší úpravy stávajících základů. Tyto služby lze zajistit také u všech rozvaděčů, kabelů a elektromotorů, které se používají jako pohony čerpadel, ventilátorů a všech dalších pomocných zařízení.

Posouzení I&C částí

V rámci I&C jsme schopni poskytnout vyhodnocení stavu měření, ochran, kabeláže, ale i rozšíření, či nahrazení řídicího systému. Můžeme také vyhodnotit aktuální stav a případně navrhnout úpravu hydraulického systému turbíny.

Posouzení stavebních částí

Poskytujeme kompletní služby při hodnocení stávajícího stavu základů a ocelových konstrukcí turbíny. Mezi tyto služby patří například vizuální kontrola, určení mechanických a chemických vlastností betonu, nedestruktivní stanovení pevnosti betonu, stanovení mechanických vlastností oceli, dynamická zkouška základů, dynamický a statický výpočet základů atd.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close