Go to main contents

3D skenování a reverzní inženýrství

Od roku 2011 zaznamenalo reverzní inženýrství ve společnosti Doosan Škoda Power obrovský vývoj a bylo integrováno do standardních metod používaných jak ve vývojových, tak ve výrobních procesech. Především však u projektů Non-OEM retrofitů a modernizací.

Chcete rekonstruovat malý objekt ve skutečné velikosti nebo chcete sesbírat 3D geoprostorové údaje z haly nebo budovy? Máme nejvyšší možnou kvalifikaci, abychom vám nabídli řešení přizpůsobená vašim potřebám.

Skenování strojoven

Laserové skenování je silným nástrojem při získávání chybějící dokumentace a dat o stávajících budovách, strojovnách a instrumentaci. Může také dobře posloužit během ověřování skutečného stavu. Pracovali jsme na projektech po celém světě a jsme schopni se rychle dopravit do jakékoliv požadované destinace.

V oblasti výroby energie nabízíme následující služby:

  • Skenování stávajících strojoven
  • Ověřování skutečného stavu
  • Přesná lokalizace potrubí
  • Detekce možných kolizí
  • Geometrická kontrola základů

Procesní inženýrství

Přejete si zaznamenat dispozice jakékoli budovy nebo přístroje? Provedeme za vás „laserové skenování“. Ve skenované oblasti definujeme několik stanovišť, díky kterým zaměříme skutečné objekty ve formě „mračna bodů“. Tato mračna bodů se pomocí registrace slučují a kombinují. Získané údaje nám pomáhají vytvořit nový 3D model, který je základem pro novou výrobu a montáž instrumentace.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close