Go to main contents

Inženýrské a technické poradenství

Doosan Škoda Power nabízí komplexní technická řešení, která maximalizují účinnost turbosoustrojí a prodlužují jejich provozní životnost. Moderní nástroje a více než 100 let zkušeností nám umožňují poskytovat vysoce kvalitní služby a uspokojit vaše potřeby.

Systém vzdáleného monitorování

Hlavním účelem a cílem vzdáleného monitorování je online získávání provozních dat o turbogenerátoru pro další zpracování a analýzu. Nabízíme real-time monitorovací zařízení podle požadavku zákazníka. Monitorovací systém lze aplikovat na celou turbínu a BOP (ostatní zařízení elektrárny), generátory, převodovky, HPH, IOS, systémy řízení a ochran, I&C.

Výhody pro zákazníka:

 • Systém RMS (Remote Monitoring System) eliminuje náklady které mohou vzniknout při mimořádných událostech (například porucha turbogenerátoru, omezení provozu, vibrace nebo výpadek).
 • V případech, kdy Doosan Škoda Power je zodpovědná za spolehlivost dodaného zařízení je RMS využit jako podpůrný nástroj.
 • Na základě dat z RMS poskytujeme poradenství v oblasti údržby, plánování inspekcí a generálních oprav.
 • Náš tým zkušených inženýrů je k dispozici nepřetržitě prostřednictvím služby HOTLINE
 • RMS lze instalovat na elektrárnách po celém světě.

Služby RMS (Remote Monitoring Systém)

Podpora údržby:

 • Podpora proaktivní údržby (snížené náklady na údržbu ), řešení provozních problémů
 • Periodické a příležitostné zprávy – pomocí standardních šablon zpráv anebo podle přání zákazníka

Provozní analýza turbogenerátoru:

 • Provozní analýza
 • Pokročilá analýza – za použití speciálních softwarových doplňků
 • Expertní služby a znalostní systém

Řešení provozních problémů:

 • Podpora uvádění turbogenerátoru do provozu
 • Zákaznická podpora v nestandardních situacích

Hot-line 24/7:

 • Online podpora zákazníků
 • Zkrácení reakční doby „požadavek/odezva“
 • Rychlé spojení s operátory na různých místech světa za účelem řešení nestandardních situací
 • Příprava a rychlé vyjasnění zásahu na elektrárně dle požadavků zákazníka
 • Zkrácení doby k nalezení řešení a snížení cestovních nákladů

Monitorování stavu:

 • Identifikuje potenciální problémy ještě před tím, než nastanou (včasné odhalení, pre-EWS).
 • Předpovídá časy výskytu neočekávaných událostí (porucha/vypnutí/zastavení) – upozornění na potenciální selhání je vydáno dříve
 • Pomáhá vyhnout se nebezpečným situacím
 • Umožňuje zákazníkovi včas plánovat opravy
 • Omezuje zbytečné prostoje

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close