Go to main contents

Bateriové systémy

Bateriové systémy

Bateriové systémy mohou sloužit jak k ukládání přebytků elektrické energie v síti, tak k výraznému zlepšení flexibility tepelných cyklů. Díky bateriovému úložišti je možné překlenout nezbytný čas potřebný k najetí či k dosažení výkonové změny konvenčního zdroje. Kombinací těchto technologií tak lze maximálně využít jejich potenciál, rozšířit možnost poskytování podpůrných služeb síti a dále zlepšit efektivitu investic.

Check back soon for new video contents
Download
Close