Go to main contents

Naši lidé

Naši lidé

Každý zaměstnanec Doosan je požádán, aby přispěl společnosti v souladu se svými individuálními schopnostmi nebo odbornými znalostmi. Každý potvrzuje naše základní hodnoty a uvádí je do praxe.

Rozvíjení našich lidí

Lidé z Doosan přistupují k ostatním s úctou a ohleduplností. Na druhou stranu pohlížíme na naše lidi jako na jednotlivce, a ne pouze jako na prostředek k dosažení podnikové výkonnosti. Tak jak jsou lidé centrem toho, kdo jsme my, tak se skutečně staráme o jejich rozvoj tím, že považujeme jejich zdokonalování za naši hlavní dlouhodobou prioritu.

Inhwa

Naši lidé pochopili, že individuální výkon je zásadní pro celkový výkon týmu. Každý jednotlivec sleduje společné cíle organizace a dobrovolně spolupracuje v závislosti na vzájemné důvěře. Tím dosahují silné týmové práce v pravém slova smyslu, té, která je pevně zakotvena ve spravedlnosti a kamarádství. V Doosan to popisujeme jako Inhwa.

Neomezená aspirace

Lidé z Doosan nekladou žádné meze svým aspiracím, když si neustále stanovují vyšší cíle a standardy. Když říkáme ‘vyšší cíle a standardy’, máme na mysli, že tyto cíle nejsou jenom o tom, stát se Číslem jedna. Jsou o stanovení si cílů dostatečně vysokých na to, aby lidé mohli cítit velkou osobní hrdost, jakmile jich dosáhnou. Nekladení si mezí v naší aspiraci znamená, že naše úsilí a zlepšování za účelem neustálého nasazování si vyšší laťky jsou jak neutuchající, tak i dobrovolné. Pocit úspěchu při dosažení našich cílů poskytuje silnou motivaci jít nad rámec našich individuálních limitů, kdy jsme poháněni individuální zvědavostí a vášní. Naši lidé nachází díky tomuto účinnému cyklu velký osobní význam, přičemž spontánně a neúnavně stupňují své aspirace na další úroveň.

Otevřená komunikace

Lidé z Doosan jsou zcela otevřeni v komunikaci. Pracujeme na základě silné důvěry, která umožňuje kolegům svobodně vyjadřovat své názory a hodnoty těch druhých, bez ohledu na hierarchii. Ve skutečnosti máme povinnost poskytovat konstruktivní opozici, má-li jasné zdůvodnění. Když děláme chyby, jsme si jich vědomi. Nikdy je neschováváme. Lidé, kteří uznají chybu a dodržují své sliby, jsou opravdu hodni důvěry. Taková důvěra umožňuje otevřenou komunikaci.

Houževnatost a elán

Naši lidé mají skutečnou houževnatost a elán, aby dokázali realizovat i ty nejtěžší věci. Při konfrontaci s problémem se nikdy nevzdáváme, ale naopak neúnavně zkoumáme každou možnost, dokud nenajdeme odpověď. Ale lišíme se v tom, jak definujeme houževnatost. Díváme se na situaci z mnoha pohledů a nikdy se jednoduše nespoléháme sami na sebe a na naše stávající zdroje. Lidé z Doosan praktikují tzv. ‘chytrou houževnatost‘ s využitím všech dostupných možností a prostředků, jak vnitřních, tak i vnějších, od přípravy až po realizaci a k dosažení cílů. Pokaždé máme na mysli v prvé řadě koncept úspěšného dokončení čehokoliv, co děláme. V případě potřeby a bez váhání, aktivně hledáme nové nápady, znalosti, technologie a zdroje, a to bez ohledu na původ. To nám umožňuje přístup k nejlepším postřehům a talentům na trhu.

Stanovení priorit a zaměření

Naši lidé se zaměřují a upřednostňují to, na čem záleží nejvíce. Ať už čelíme jakémukoliv úkolu, naše práce začíná určením priorit. Když jsou priority nastaveny, mobilizujeme všechny dostupné zdroje a jdeme rovnou k jádru nejtěžších a nejdůležitějších otázek a vyřešíme je jednou a provždy.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Naše přesvědčení

Naše přesvědčení

Doosan Way je naší filozofií pro příštích 100 letech růstu. Je to společná identita a hodnoty našich lidí.

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Náš plně integrovaný systém řízení zdůrazňuje cíl celé společnosti - neustálé zlepšování a standardy kvality.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Kariéra

Kariéra

Osobní růst a růst společnosti jdou ruku v ruce. Jsou vzájemně prospěšné a podporují úspěch obchodní i individuální.

Check back soon for new video contents
Download
Close