Go to main contents

Rozsah Integrovaného systému řízení

Rozsah Integrovaného systému řízení

Společnost Doosan Škoda Power má stanovený, dokumentovaný, zavedený, udržovaný a neustále zlepšovaný Integrovaný systém řízení (ISŘ) podle následujících norem:

  • EN ISO 9001:2015
  • EN ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

Rozsah systému je vymezen s ohledem na zaměření společnosti, její činnosti, produkty a služby, interní a externí aspekty, závazné povinnosti, požadavky relevantních zainteresovaných stran, organizační jednotky a lokality, ve kterých společnost působí:

PROJEKTOVÁNÍ, VÝVOJ, VÝROBA, DODÁVKY A SERVIS PARNÍCH TURBÍN A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STROJOVEN TEPELNÝCH A JADERNÝCH ELEKTRÁREN.

Integrovaný systém řízení (QMS, EMS a BOZP) je uplatňován při všech činnostech jak ve společnosti Doosan Škoda Power, tak i na příslušných lokalitách v rámci realizace dodávek zařízení a servisu včetně komplexní údržby.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Check back soon for new video contents
Download
Close