Go to main contents

Výzkum a vývoj

Naše společnost dbá na neustálý vývoj technologií v oblasti energetiky a investuje do něj nemalé zdroje, finanční i lidské.

R&D

Vytváříme cestu k technologiím příští generace v rámci skupiny Doosan. Náš program výzkumu a vývoje je zárukou trvalého zlepšování a inovování výrobku, je každoročně podporovaný pravidelným navyšováním finančních prostředků.

Grants

Získáváním grantů umožňujeme posílení investic do výzkumné infrastruktury, díky níž budou naše produkty neustále patřit mezi hi-tech produkty.

Check back soon for new video contents
Download
Close