Go to main contents

Zařízení pro využití solární energie

Zařízení pro využití solární energie

  • Parní turbíny naleznou využití i v jednotkách využívající energii slunce k ohřevu teplonosné látky.

  • TURBINES FOR CONCENTRATED SOLAR PP (1)
  • TURBINES FOR CONCENTRATED SOLAR PP (1)
  • V kombinaci s vhodným zásobníkem teplonosného média lze i tyto technologie využít k sekundární regulaci sítě. Dokážeme navrhnout parní turbínu jak pro systémy parabolických zrcadel, tak pro věžové kolektory. Pro tyto turbíny je typické především velké množství startů a rychlé najetí na požadovaný výkon. Proto musí být jejich design přizpůsoben těmto požadavkům.

  • Dle potřeb zákazníků mohou být parní turbíny Doosan Škoda Power navrhovány s respektováním požadavku na venkovní instalaci v prašném prostředí nebo napojení na vzduchem chlazený kondenzátor pracující na vyšších teplotních hladinách.

  • TURBINES FOR CONCENTRATED SOLAR PP (2))

Check back soon for new video contents
Download
Close