Go to main contents

Strategie

Znalosti, schopnosti, dovednosti, invence a loajalita zaměstnanců jsou naším nejcennějším kapitálem. Oddělení lidských zdrojů stabilizuje vysoce kvalitní a kvalifikovaný tým odborníků, přispívá k rozvoji zaměstnanců a jejich silných stránek a podporuje systematické vzdělávání zaměstnanců.

Máme také trvalý zájem o absolventy univerzit s technickým zaměřením a znalostí světového jazyka. Absolventi využijí své zkušenosti při konstrukci, projektové činnosti, kalkulacích a také v problematice nákupu a obchodu. Vzhledem k pokrokovosti našeho vlastního produktu máme zájem také o nadšené mladé lidi, kteří se zapojí do kreativního výzkumu a vývoje.

Díky naší strategii CSR si zasloužíme obdiv za vykonanou práci; za úctu k lidem, komunitám i k prostředí a také za to, že nás spojují společné cíle a hodnoty ve všech obchodních oblastech.

Strategie
Hrdý globální Doosan
Cíl
2020, vedoucí společnost v CSR
Evropská mise
Uznávaná jako skvělý zaměstnavatel a příkladný občan
Hlavní
zásada
Růst lidí
 • – Založený na filozofii společnosti Doosan, která se orientuje na lidi a podporuje základní hodnoty společnosti
Růst obchodu
 • – Propaguje blízký vztah mezi obchodním úspěchem a našimi komunitami
Klíčové
pilíře
CSR
STEM
podpora strojírenského vzdělávání
 • – zvyšování povědomí o strojírenství mezi žáky a univerzitními studenty
 • – vliv na mladé lidi, aby si zvolili kariéru ve strojírenství
 • – rozvoj cest do oblasti strojírenství u společnosti Doosan pro všechny, kteří hledají zaměstnání
 • – podpora a pomoc při rozvoji strojírenských vysokoškolských oborů
 • – podpora strojírenského výzkumu na univerzitách
Udržitelný rozvoj
 • – omezení našeho vlivu na životní prostředí
 • – řízení našeho dodavatelského řetězce tak, aby:
  • – minimalizoval dopad na životní prostředí
  • – zajistil odpovědné výrobní postupy
 • – bezpečnost zaměstnanců je prioritou číslo jedna
 • – propagace výhod, které naše výrobky představují pro životní prostředí
Komunita
 • – být ve spojení s komunitami na pracovištích (včetně lokalit zákazníka)
 • – podporovat naše zaměstnance, aby osobně či finančně přispívali ve prospěch společnosti
 • – využívat a propagovat značku Doosan Community Blueprint
doosan, community, blueprint

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Check back soon for new video contents
Download
Close