Go to main contents

Retrofity a modernizace

Společnost Doosan Škoda Power je předním dodavatelem moderních systémů, komponent a služeb v oblasti výroby elektrické energie. Naše odborné znalosti zahrnují také retrofity a modernizace (R&M) stávajících instalovaných zařízení a dlouhodobý servis včetně dodávky náhradních dílů.

Vedle modernizací vlastních turbín Škoda se specializujeme na retrofity a modernizace turbín vyráběných všemi světovými výrobci. Služby, které poskytujeme po celém světě, jsou individuálně přizpůsobené potřebám konkrétního zákazníka.

Turbína a generátor

Společnost Doosan Škoda Power je vysoce uznávána z hlediska technologického rozvoje, který zlepšuje výkon a účinnost turbíny tím, že snižuje spotřebu tepla a prodlužuje její životnost. S podporou nejmodernějšího vybavení nabízíme další služby jako je například analýza zbytkové životnosti kritických komponent parní turbíny.

Deregulace, konkurenční trhy, nové emisní předpisy a zvýšená poptávka po energii jdou ruku v ruce se stárnoucí generací zařízeních a rostoucími cenami paliv, což je příčinou turbulentních změn na globálních energetických trzích. Všechny tyto faktory vytvářejí potřebu flexibilní strategie pro budoucí růst.

Optimalizace provozních charakteristik, prodloužení životnosti elektrárny, zvýšený výkon při nižších provozních nákladech nebo snížení škodlivých emisí – to jsou hlavní důvody pro provedení modernizace turbín. Vzhledem k vysoké poptávce po výrobě elektřiny hledají provozovatelé zařízení způsoby, jak efektivně s ohledem na náklady zlepšit účinnost a provoz stávajících zařízení.

Použití nových technologií může být v rozsahu od výměny stávajících labyrintových těsnění za nové, které mají vylepšené těsnicí vlastnosti, přes retrofity průtočných částí, až po kompletní výměnu turbíny při použití stávajících základů. Příkladem retrofitu parní turbíny může být nová průtočná část se zlepšenými vlastnostmi, která je vsazena do stávajících vnějších těles turbíny tak, aby bylo použito co nejvíce originálních komponent.

Správný čas začít plánování modernizace elektrárny je zhruba po 25 letech provozu tj. 200 000 provozních hodinách. Rozsah R&M závisí na současném stavu zařízení, přičemž použití moderní technologie a inovací zajistí prodloužení doby mezi generálními opravami až na 8 let.

Všechna řešení R&M se vyznačují krátkou návratností investice. Ve většině případů je návratnost 3 až 5 let.

Výhody

  • Zlepšení termodynamické účinnosti
  • Prodloužení životnosti
  • Zlepšení spolehlivosti
  • Snížení provozních nákladů a nákladů na údržbu

Využití v elektrárnách

  • Fosilních
  • S kombinovaným cyklem
  • Obnovitelných zdrojů: biomasa, spalovna odpadu, solární
  • Jaderných

References

  • Více než 8 GW za posledních 10 let v rámci zkušenosti oddělení R&M
  • Více než 13 GW za posledních 10 let v nových projektech

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close