Go to main contents

Cykly s organickými médii

Cykly s organickými médii

V rozsáhlém portfoliu našich produktů figurují také zařízení pracující s organickými pracovními látkami (ORC cykly). Jsme schopni zastřešit kompletní dodávku této technologie na klíč a to již od fáze studie proveditelnosti, až po dodávky jednotlivých komponent. Tyto pokročilé cykly jsou navrhovány přímo ve společnosti Doosan Škoda Power a to jak pro využití tepla z primárních zdrojů (geotermální, biomasa atd.), tak i pro využívání odpadního tepla, které by jinak bylo vypouštěné do okolí bez užitku. Dle technickoekonomické vhodnosti pro danou aplikaci dokážeme počítat s různými pracovními médii a díky tomu maximalizovat energetické využití tepla.

Check back soon for new video contents
Download
Close