Go to main contents

Obrábění na stavbě

Společnost Doosan Škoda Power již mnoho let využívá při generálních opravách, retrofitech a modernizacích speciální zařízení určené k obrábění velkých součástí přímo na elektrárně.

Vyvrtávací a protáčecí zařízení BB 8100

BB8100 je mobilní modulární stroj určený pro obrábění vnitřních ploch. Tento stroj byl modifikován pro účely obrábění turbinových těles. Zařízení je používáno především k servisu a úpravám turbín, ale lze jej rovněž využít v celé řadě dalších odvětví průmyslu. Zařízení lze provozovat v CNC, nebo manuálním módu.

Model BB 8100 je mobilní vyvrtávací stroj určený pro třískové opracování na stavbě bez nákladné demontáže a transportu komplikovaných „obrobků„. Jedná se například o turbínová tělesa, ke kterým jsou přivařena potrubí a jsou vyrovnaná a usazená na základu. Pokud dojde k havárii, nebo je nutná oprava, není třeba počítat se složitou demontáží a logistikou. Pomocí BB8100 zvládneme opracování přímo na elektrárně. Ve výsledku Vám ušetříme čas i náklady.

Tento stroj lze provozovat v CNC módu, což umožňuje použití i u složitých tvarových ploch, jako jsou rádia, zkosení, tvary difusorů.

Technické parametry

Uspořádání: Manual
Točný průměr: 580 – 3 000 mm
Točná délka: 5 500 mm
Hlavní pohon: Hydraulic


Stroj v manuálním režimu

Technické parametry

Uspořádání: CNC
Točný průměr: 640 – 3 350 mm
Točná délka: 4 900 mm
Hlavní pohon: Electric


Stroj v režimu CNC

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close