Go to main contents

Zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

Zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

  • Inženýrský tým Doosan Škoda Power dokáže navrhnout řešení, které maximálně využije potenciál zdrojů. Výrobu elektřiny a tepelné energie tak dokonale přizpůsobí na míru potřeb klienta.

  • COMBINED HEAT AND POWER (1)
  • COMBINED HEAT AND POWER (2)
  • Řešením je celá škála modelů turbín – od velmi jednoduchých protitlakových strojů až po vícetělesové stroje s přihříváním, symetrickým zapojením ohříváků a možností přídavné kondenzace pro provoz v letních měsících.

  • Flexibilní připojování kondenzačního dílu turbíny umožňuje rovněž poskytování podpůrných služeb přenosové soustavě. Zabýváme se rovněž kogeneračními a trigeneračními jednotkami pro menší spotřebitele i velké podniky. Jsme připraveni dodat řešení, které využije vaše zdroje s maximální efektivitou.

  • COMBINED HEAT AND POWER (3)

Check back soon for new video contents
Download
Close