Go to main contents

Služby poskytované na elektrárně

Doosan Škoda Power Vám poskytne kompletní odborný servis včetně podpory při řešení provozních problémů Vašich energetických zařízení. Odborná činnost v oblasti energetických zařízení je zajištěna našimi pracovníky v operativním režimu po celém světě.

Kontrola průtočné části

Kontrola průtočné části umožňuje přesně určit stávající stav jednotlivých součástí turbogenerátoru jako například lopatek, rotoru, rozváděcího kola a těsnění. Po změření a vyhodnocení naměřených hodnot, je vytvořen seznam nálezů a případně i návrh oprav nutných pro další spolehlivý provoz. Tuto službu poskytujeme na elektrárnách po celém světě.

Kontroly průtočné části je nutné provádět z těchto důvodů:

  • Při periodicky prováděných kontrolách lze sledovat rozvoj poškození kritických komponent v čase.
  • Podrobné periodické sledování průtočné části a odborné vyhodnocení nálezů napomáhá efektivnímu plánování oprav včetně přesné specifikace náhradních dílů.
  • Pokud je potřeba zjistit příčinu nestandartního provozu turbogenerátoru, například zvýšených vibrací nebo změny teploty ložisek, je rovněž nutné provést po otevření stroje kontrolu průtočné části
  • Po havárii turbosoustrojí je kontrola průtočné části nezbytná k zjištění příčiny a následků havárie.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close