Go to main contents

Oprava a výměna náhradních dílů

Doosan Škoda Power je společnost s velkými zkušenostmi, která dokáže zákazníkům poskytnout kompletní údržbu, opravy a repase parních turbín nejen vlastní výroby, ale i jiných výrobců. Dodáváme také náhradní díly vyráběné na základě dostupné výrobní dokumentace, popřípadě s využitím reverzního inženýrství.

Opravy OEM a NON-OEM

Opravy na elektrárně nebo v dílně Doosan Škoda Power se provádějí na základě nálezu z inspekcí parní turbíny a jejího příslušenství. Dle rozsahu inspekce rozlišujeme inspekci malou, střední a velkou. Tyto pravidelné opravy pomáhají našim zákazníkům předcházet neočekávaným poruchám a udržují turbíny v bezpečném provozu.

Základní kontrola:

 • Diagnostika a nastavení řídicího systému podle potřeby
 • Kompletní funkční kontrola systému ochran turbíny
 • Kontrola linearity regulačních ventilů
 • Endoskopická kontrola (v případě, že je možná)
 • Celková vizuální kontrola turbogenerátoru
 • Diagnostické měření během provozu
 • Údržba, kterou nelze provádět na stroji v chodu
 • Opravy nedokonalostí, které se objevily během provozu

Středně pokročilá kontrola (s výjimkou toho, co je součástí základní kontroly):

 • Rozspojkování a kontrola vyrovnání rotorů
 • Kontrola ložisek – vizuální, PT a UT
 • Kontrola sledování vibrací, endoskopická kontrola
 • Nastavení systému mazacího oleje a hydraulického systému řízení
 • Diagnostické měření na generátoru

Všeobecná kontrola (s výjimkou toho, co je součástí středně pokročilé kontroly):

 • Otevření těles turbíny
 • Kontrola radiálních a axiálních vůlí
 • Čištění a opravy průtočné části turbíny
 • Čištění a proplachy systému mazacího oleje a hydraulických systémů
 • Čištění kondenzátoru a ohříváků
 • Nastavení řídicího systému
 • Provádění údržby, která trvá déle než jeden týden
 • Kontrola budiče a generátoru
 • Během všeobecné kontroly by mělo být otevřeno veškeré zařízení a provedena kontrola vnitřních dílů

Opravy a služby v servisním středisku:

 • Obrábění
 • Svařování
 • Rovnání
 • Výměna poškozených částí
 • Vysokorychlostní vyvažování

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close