Go to main contents

Zásady kvality, ochrany životního prostředí, BOZP

Skupina Doosan a všechny společnosti s ní spojené jsou zaměřeny na řízenou a efektivní výrobu bezpečných a vysoce kvalitních výrobků a na poskytování služeb s ohledem na životní prostředí, to vše s cílem dosáhnout obchodního úspěchu.

QMS

Doosan Škoda Power přijala závazek dodávat měřitelnou kvalitu svých výrobků. Naše procesy jsou navrženy tak, aby umožnily dodávat naše výrobky a služby s jasným cílem – zajistit, aby naši zákazníci obdrželi dobrou hodnotu za dobrou cenu, přičemž jejich požadavky na výrobek budou splněny.

Naše Cíle kvality:

 • Dodávky bez reklamací
 • Naše dobrá pověst jako dodavatele
 • Nulové selhání našich výrobků nebo služeb
 • Nulové selhání našich procesů

EMS

Doosan Škoda Power zajišťuje neustálé zlepšování ve všech oblastech ochrany životního prostředí, a to na všech místech svého podnikání.Tento přijatý princip nám umožňuje demonstrovat zákazníkům i veřejnosti náš pozitivní přístup a dobré výsledky v oblasti ochrany životního prostředí.

Naše Cíle ochrany životního prostředí:

 • Splňovat všechny legislativní požadavky
 • Zajišťovat a pracovat dle nejlepší praxe v oblasti ochrany životního prostředí
 • Zlepšovat účinnost našich výrobků – parních turbín, a tím šetřit přírodní zdroje a snižovat emise do ovzduší
 • Být dobrým sousedem našim zaměstnancům, zákazníkům a partnerům

BOZP

Zajištění zdraví a bezpečnosti při práci zaměstnanců Doosan Škoda Power i dalších osob zúčastněných nebo ovlivněných naším podnikáním je pro nás základním závazkem.

Naše Cíle v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci:

 • Ochrana zaměstnanců, zmenšování pracovních rizik
 • Vytvářet a používat nejlepší dostupnou praxi v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci
 • Zavazovat naše zaměstnance i zákazníky k neustálému zlepšování v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Naše strategie

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“, což znamená růst společnosti prostřednictvím individuálního růstu. 2 G představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Check back soon for new video contents
Download
Close