Go to main contents

Inženýrské a technické poradenství

Doosan Škoda Power nabízí komplexní technická řešení, která maximalizují účinnost turbosoustrojí a prodlužují jejich provozní životnost. Moderní nástroje a více než 100 let zkušeností nám umožňují poskytovat vysoce kvalitní služby a uspokojit vaše potřeby.

Hodnocení zbytkové životnost

Zbytková životnost materiálu je doba, po kterou si materiál zachovává charakteristiky způsobilosti k provozu. Aby bylo možné zjistit rozsah zhoršení provozuschopnosti, je nutné sledovat stárnutí kritických komponent při plánovaných inspekcích. Studie zbytkového životnosti (RLA) se provádějí na součástech parní turbíny a jejího příslušenství, které jsou vystaveny mechanickému nebo tepelnému cyklickému namáhání.

Metalurgické hodnocení

  • Hodnocení životnosti z hlediska materiálu (hodnocení mikrostruktury, creepové hodnoty, napětí apod.)

Hodnocení zbytkové životnost

  • Hodnocení zbytkové životnosti turbíny (Boresonic, Linkup Analysis, Stress Analysis, Crack Growth Analysis)

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close