Go to main contents

INFORMACE PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Doosan Škoda Power s.r.o. usiluje o otevřenou, důvěryhodnou atmosféru, v níž lze řešit problémy a konflikty, nebo dávat a přijímat zpětnou vazbu. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění, a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, nabízíme možnost upozorňovat na negativní jevy, a tak pomáhat jejich odstranění a zároveň posilovat transparentnost naší firemní kultury. Proto jsme připravili oznamovací systém, díky němuž je zajištěna důsledná ochrana oznamovatelů v souladu s uvedeným zákonem.

Příslušnými osobami (dále jen „Příslušná osoba“) jmenovanými pro vyřizování oznámení podle uvedeného zákona (dále jen „Oznámení“) jsou:
Mgr. Jiří Krupka, LL.M. tel. +420 731 681 591, e-mail:
[email protected]
a jeho zástupce: Jiří Moravec, tel. +420 735 142 654, e-mail:
[email protected]
Oznámení lze učinit prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

1. NAVEX Linka: +420 800 144 105 v českém, anglickém nebo korejském jazyce. Oznámení se předá pouze Příslušné osobě.

2. TELEFONICKY: +420 800 023 025 bezplatná záznamníková služba, která předává Oznámení písemnou formou pouze Příslušné osobě.

3. NA E-MAIL: [email protected]

4. OSOBNĚ: Příslušné osobě v sídle Doosan Škoda Power s.r.o. na adrese Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, po předchozí dohodě o době osobního Oznámení

5. PÍSEMNĚ: zasláním na adresu: Doosan Škoda Power s.r.o.
WHISTLEBLOWING
k rukám Příslušné osoby
Tylova 1/57
301 28 Plzeň

6. WEB REPORT: Compliance portál Doosan Škoda Power PlzeňOznámení lze učinit i Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím formuláře na stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, e-mailem na: [email protected] a na tel.: +420 221 997 840. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, kdy takové jednání může být sankcionováno příslušnými orgány. Doosan Škoda Power s.r.o. v souladu s výše uvedeným zákonem vylučuje přijímání Oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) shora uvedeného zákona.

Check back soon for new video contents
Download
Close