Go to main contents

Služby poskytované na elektrárně

Doosan Škoda Power Vám poskytne kompletní odborný servis včetně podpory při řešení provozních problémů Vašich energetických zařízení. Odborná činnost v oblasti energetických zařízení je zajištěna našimi pracovníky v operativním režimu po celém světě.

Řešení nestandartních provozních stavů

Při provozně nouzových situacích u rotačních zařízení se na nás můžete plně spolehnout. Poskytujeme diagnostické služby a provádíme odborné analýzy k identifikaci příčiny nestandartních situací. Nabízíme nejlepší možná řešení a spolupracujeme s vámi na minimalizaci prostojů.

Disponujeme veškerými potřebnými nástroji a zařízením pro analýzu provozních stavů a provedení nedestruktivních testů přímo na stavbě. Dokážeme pomocí analýzy rotačního zařízení diagnostikovat příčinu poruch a navrhnout, případně i provést nápravná opatření.

Naši specialisté analyzují odezvu a stabilitu rotorového systému na základě dynamické simulace rotorové soustavy.

Nabízíme „on-line“ monitorování stavu a servisní služby pro velká rotační zařízení dle Vašich potřeb.

Navrhneme Vám praktická řešení s využitím diagnostiky:

  • Dynamiky rotorů
  • Analýzy vibrací stroje
  • Analýzy provozních kapalin
  • Pevnostních výpočtů
  • Materiálového inženýrství
  • Analýzy kořenových příčin poruch (RCFA)
  • Vyvažování rotorů na stavbě
  • Testů rezonanční frekvence
  • Sledování vyrovnání
  • Testování výkonu

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close