Go to main contents

Nízkotlakové ohříváky / vysokotlakové ohříváky

Naše nízko a vysokotlakové regenerační ohříváky v širokém spektru provedení mohou být použity ke všem parním turbínám v rozsáhlém pásmu výkonů.

Nízkotlakové ohříváky / vysokotlakové ohříváky

Regenerační výměníky slouží k ohřevu hlavního kondenzátu / napájecí vody, čímž přispívají ke zvýšení tepelné účinnosti cyklu elektrárny.Konstrukce tepelných výměníků je založená na termodynamických výpočtech ve vlastním počítačovém programu a na mezinárodně uznávaných standardech.

Konstrukce dle EN, ASME, AD Merkblatt, HEI Standard, TEMA Standards

Orientace výměníků

 • Horizontální
 • Vertikální
 • S vodní komorou nahoře
 • S vodní komorou dole

Integrální teplosměnné plochy výměníků

 • Srážeč přehřáté páry
 • Souproud
 • Protiproud
 • Souproud i protiproud
 • Podchlazovač kondenzátu
 • Plnoprůtokový / částečný průtok u horizontálních výměníků
 • Sifonový / zaplavený u vertikálních výměníků
 • Kondenzační plocha

Standardní provedení výměníků

 • výměníky U-trubkové (vlásenkové)

NT výměníky

 • materiál teplosměnných trubek – nerezová ocel (podélně svařované)

VT výměníky

 • materiál teplosměnných trubek – nízkolegovaná ocel (bezešvé)
 • spoj trubka trubkovnice – zaválcování + zavaření

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close