Go to main contents

Inženýrské a technické poradenství

Doosan Škoda Power nabízí komplexní technická řešení, která maximalizují účinnost turbosoustrojí a prodlužují jejich provozní životnost. Moderní nástroje a více než 100 let zkušeností nám umožňují poskytovat vysoce kvalitní služby a uspokojit vaše potřeby.

Garanční měření

Měření výkonu parní turbíny patří k mnoha službám poskytovaným společností Doosan Škoda Power. Měření lze provést jako samostatnou službu nebo společně s opravou či modernizací turbíny. Je možné provést podrobná měření tlaku a teploty páry, hmotnostních průtoků a výkonu při různých zatíženích turbogenerátoru.

Ověřované hodnoty při garančním měření:

 • Tepelná účinnost
 • Specifická spotřeba tepla v turbíně
 • Termodynamická účinnost turbíny
 • Specifická spotřeba páry
 • Maximální výkon turbíny

Realizace garančního měření:

 • Příprava instrumentace
 • Instalace instrumentace v elektrárně
 • Provedení garančního měření

Další poskytované služby:

 • Měření průtoku pomocí ultrazvuku (voda, olej)
 • Identifikace úniku pomocí heliového detektoru
 • Individuální měření výkonu
 • Výpočet nejistoty měření
 • Kalibrace tlakoměrů a teplotních měřidel

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close