Go to main contents

Geotermální aplikace

Geotermální aplikace

Společnost Doosan Škoda Power nabízí specifický model parní turbíny, určený pro geotermální aplikace. Parní turbína je vhodná jak pro aplikace s přehřátou párou, tak pro aplikace se sytou vstupní parou (tzv. flashové technologie). Naše řešení umožňuje instalace po celém světě, včetně oblastí s vysokou seismicitou. Pracovní látka v případě geotermálních aplikací je specifická svým složením, neboť může obsahovat rozpuštěné plyny či mechanické nečistoty. Vzhledem k tomu je turbína navržena s ohledem na nejvyšší odolnost použitých materiálů. Jejich vlastnosti mohou být lokálně technologicky posíleny například nástřiky či návary, které byly vyvinuty a dlouhodobě testovány v Doosan Škoda Power. Vysoký důraz je kladen na odvod vlhkosti mezi pracovními stupni z důvodu ochrany klíčových komponent vůči erozi a zachování vysoké účinnosti.

GEOTHERMAL APPLICATIONS

Check back soon for new video contents
Download
Close