Go to main contents

Retrofity a modernizace

Společnost Doosan Škoda Power je předním dodavatelem moderních systémů, komponent a služeb v oblasti výroby elektrické energie. Naše odborné znalosti zahrnují také retrofity a modernizace (R&M) stávajících instalovaných zařízení a dlouhodobý servis včetně dodávky náhradních dílů.

Vedle modernizací vlastních turbín Škoda se specializujeme na retrofity a modernizace turbín vyráběných všemi světovými výrobci. Služby, které poskytujeme po celém světě, jsou individuálně přizpůsobené potřebám konkrétního zákazníka.

Strojovna

Specializujeme se nejen na parní turbíny, ale také na pomocné systémy turbíny. Tyto systémy ovlivňují spotřebu tepla turbíny a proto je rozumné pravidelně hodnotit jejich aktuální stav a provozuschopnost. Optimalizace pomocných systémů parní turbíny může být provedena jako součást její modernizace, ale také samostatně.

Výkon a spolehlivost parní turbíny je z části definován i pomocnými systémy které jsou standardně v našem rozsahu dodávky, a proto v rámci naší společnosti existuje specializované projekční oddělení.

Pomocné systémy turbíny:

  • Generátor
  • Vysokotlaké/nízkotlaké ohříváky
  • Kondenzátor
  • Napájecí čerpadla
  • Olejový systém
  • Potrubí
  • Základy turbíny

Služby týkající se stávajících pomocných systémů turbín:

  • Hodnocení stávajícího stavu
  • Projektování, tepelné výpočty, specifikace nových zařízení
  • Realizace navrženého řešení

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close