Go to main contents

Dlouhodobá údržba (LTSA)

Společnost Doosan Škoda Power v celosvětovém měřítku nainstalovala zařízení o výkonu větším než 60 000 MW. Naše produktové portfolio zahrnuje turbíny s výkonem od 5 MW do 1 200 MW. Od roku 1946 jsme nainstalovaly více než 2 200 zařízení.

Instalované turbíny konzistentně vykazují vysokou spolehlivost, často i za obtížných okolností. Věnujeme se svým zákazníkům a chceme být partnerem po celou dobu životnosti instalovaného turbogenerátoru. Proto nabízíme různé servisní produkty přizpůsobené specifickým potřebám zákazníků a místním požadavkům. Jednou z nejdůležitějších služeb je Smlouva o dlouhodobé údržbě (LTSA).

Udržování vysokého stupně spolehlivosti používaného zařízení je hlavním cílem každého výrobce.

Používání zařízení bez podpory údržby od dodavatele služeb, který má potřebné dovednosti, zvyšuje riziko poruch a může způsobit, že jakékoli následné opravy budou trvat déle a budou dražší.

Proto jsou prevence a eliminace poruch, stejně jako požadované zvýšení spolehlivosti a dostupnosti zařízení hlavním důvodem pro dobře fungující smlouvu o dlouhodobé údržbě (LTSA) s provozovatelem/majitelem elektrárny.

Jasná smlouva o dlouhodobé údržbě (LTSA) motivuje provozovatele/vlastníka zařízení a dodavatele služeb k plnění společných cílů (dlouhodobá garance vysoké úrovně dostupnosti) a ke sdílení způsobů, jak dosáhnout těchto cílů (systematické sledování, dohled nad vybavením, správné načasování pravidelných kontrol údržby, zkrácení času potřebného pro neplánované opravy).

Údržba představuje jen velmi malou část všech provozních nákladů zařízení, zatímco dopad kvality údržby na celkovou ekonomiku zařízení je obrovský.

LTSA zahrnuje zejména:

 • Dlouhotrvající a těsné spojení se zákazníkem založené na strategii win-win
 • Snížení provozních nákladů
 • Garanci dostupnosti
 • Plánovaný program údržby
 • Prediktivní údržbu
 • Hotline 24/7 havarijní technická podpora
 • Systém vzdáleného sledování
 • Řešení havarijních situací
 • Technické poradenství, podporu a konzultace
 • Správu náhradních dílů na skladech
 • Řízení pohotovostních náhradních dílů

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close