Go to main contents

CSR

Znalosti, schopnosti, dovednosti, invence a loajalita zaměstnanců jsou naším nejcennějším majetkem.

Přehled

K cílům oddělení lidských zdrojů patří stabilizace vysoce kvalitního a kvalifikovaného týmu odborníků, rozvoj zaměstnanců a jejich silných stránek a systematické vzdělávání zaměstnanců.

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Doosan Škoda Power používá integrovaný systém řízení, který je v souladu s příslušnými normami a předpisy. Cílem systémů zavedených ve společnosti Doosan Škoda Power je neustálé zlepšování výkonnosti a rovněž rostoucí spokojenost našich zákazníků i dalších zainteresovaných stran.

Check back soon for new video contents
Download
Close