Go to main contents

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Náš plně integrovaný systém řízení zdůrazňuje cíl celé společnosti - neustálé
zlepšování a standardy kvality.

Zásady kvality, ochrany životního prostředí, BOZP

Doosan Škoda Power je zaměřena na řízenou a efektivní dodávku bezpečných, vysoce kvalitních produktů a služeb šetrných k životnímu prostředí, s cílem dosáhnout obchodního úspěchu.

Politika ISŘ

Politika kvality, ochrany životního prostředí a BOZP je v souladu s politikou mateřské společnosti Doosan Heavy Industries & Construction a vyjadřuje závazek společnosti Doosan Škoda Power a všech jejích zaměstnanců plnit co nejlépe požadavky zákazníků i ostatních zainteresovaných stran v oblastech kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Certifikáty QMS, EMS, BOZP

Integrovaný systém řízení (QMS, EMS, BOZP) Doosan Škoda Power je certifikovaný renomovanými, celosvětově uznávanými společnostmi.

Rozsah Integrovaného systému řízení

Společnost Doosan Škoda Power má stanovený, dokumentovaný, zavedený, udržovaný a neustále zlepšovaný Integrovaný systém řízení (ISŘ) podle následujících norem

Check back soon for new video contents
Download
Close