Go to main contents

Parní turbíny pro paroplynové cykly

Parní turbíny pro paroplynové cykly

  • Dodáváme řešení nejen pro nově budované paroplynové cykly, ale i pro doplnění již stávajících spalovacích jednotek o parní část.

  • Combined Cycle Steam Turbines 01
  • Combined Cycle Steam Turbines 02
  • Naše turbíny umíme přizpůsobit vícetlakovým cyklům s přihříváním páry, odběrům pro průmyslové či teplárenské aplikace, ale také pro řešení na společné hřídeli s plynovou turbínou.

  • Charakteristickým znakem těchto jednotek je vysoká provozní flexibilita či schopnost rychle provádět výkonové změny. Naše vícetělesové turbíny mohou být rovněž navrženy s výstupem axiálním, radiálním, případně bokovým, což přispěje k optimalizaci nákladů na výstavbu.

  • Combined Cycle Steam Turbines 03

Check back soon for new video contents
Download
Close