Go to main contents

Fosilní paliva

Fosilní paliva

  • Klasická energetika fosilních bloků byla základním stavebním kamenem společnosti Doosan Škoda Power již od jejího založení.

  • FOSSIL FUELS (1)
  • FOSSIL-FUELS-(1)
  • Můžeme tak čerpat z rozsáhlých provozních zkušeností pro jejich modernizace, případně konverze na jiný druh paliva.

  • Modernizované jednotky mohou být navrženy pro kogenerační výrobu tepla a elektrické energie. Postupný vývoj v této oblasti vedl až k typům turbín pracujícím s nadkritickými parametry páry.

  • FOSSIL FUELS (2)
  • FOSSIL FUELS (3)
  • Využíváme veškeré portfolio našich modelů od menších kompaktních strojů umístěných na rámu, až po složité vícetělesové stroje s několikanásobným přihříváním páry.

Check back soon for new video contents
Download
Close