Go to main contents

Retrofity a modernizace

Společnost Doosan Škoda Power je předním dodavatelem moderních systémů, komponent a služeb v oblasti výroby elektrické energie. Naše odborné znalosti zahrnují také retrofity a modernizace (R&M) stávajících instalovaných zařízení a dlouhodobý servis včetně dodávky náhradních dílů.

Vedle modernizací vlastních turbín Škoda se specializujeme na retrofity a modernizace turbín vyráběných všemi světovými výrobci. Služby, které poskytujeme po celém světě, jsou individuálně přizpůsobené potřebám konkrétního zákazníka.

Řídicí systém

Specializujeme se nejen na mechanické části parních turbín, ale také na řídící elektronické a hydraulické systémy. Nabízíme modernizaci hydraulických systémů včetně úprav na systém vysokotlaké hydrauliky a to i pro turbíny, které nejsou původně vyrobeny v Doosan Škoda Power.

Řídící systémy turbín se skládají ze dvou částí – z elektronického řídícího systému a z hydraulického řídícího systému.

Elektronický řídící systém

Moderní elektronické řídící systémy jsou plně integrovány v systému DCS. Při modernizaci jsme schopni zajistit elektronické řídící systémy od všech nejznámějších výrobců podle přání zákazníka.

Elektronický řídící systém zajišťuje řízení základních fyzikálních veličin turbínového ostrova. Výstupy z tohoto systému ovládají jednak akční členy turbíny a jednak i akční členy ostatních regulačních smyček.

Skládá se z těchto regulátorů:

 • Regulátor turbíny
 • Regulátor příslušenství turbínového ostrova
 • Systém ochran turbíny

Regulátor turbíny zajišťuje:

 • Měření a vyhodnocování otáček
 • Regulace otáček
 • Regulace elektrického výkonu
 • Regulace tlaku vstupní páry
 • Ruční ovládání regulačních ventilů
 • Regulace ostrovního provozu
 • Vyhodnocování teplotního namáhání
 • Regulace tlaku a teploty v regulovaných odběrech

Regulátor příslušenství turbínového ostrova zajišťuje:

 • Řízení vysokotlakého hydraulického systému
 • Řízení systému mazacího oleje
 • Řízení systému zvedacího oleje
 • Řízení systému ucpávkové páry
 • Řízení systému natáčecího zařízení
 • Automatický start a odstavení turbínového ostrova

Systém ochran turbíny zajišťuje:

 • Systém ochrany turbíny
 • Tlačítka nouzového odstavení turbíny
 • Automatické testování vybraných ochran

Hydraulický řídící systém

Modernizace hydraulického řídícího systému turbíny je určena pro všechny typy parních turbín. V případě požadavku na výměnu hydraulických servomotorů turbíny, dodáváme automaticky vysokotlaký hydraulický systém, který pracuje s tlakem ovládací kapaliny 16 MPa. Systém ovládá všechny rychlo-závěrné a regulační servopohony ventilů turbíny.

Servomotory rychlo-závěrných ventilů jsou jednočinné, dvoupolohové (zavřeno/otevřeno).
Servomotory regulačních ventilů jsou jednočinné, spojitě řízené. Jejich přesná poloha je zajišťována elektronickým regulátorem polohy. Skutečná poloha je snímána bezkontaktním lineárním převodníkem (LVDT). Tím je dosaženo velmi vysoké kvality a přesnosti řízení.

Vysokotlaká hydraulická napájecí jednotka, která dodává kapalinu do celého systému, je základní součástí všech vysokotlakých hydraulických systémů. Poskytuje nepřetržitý a spolehlivý přívod vysokotlaké kapaliny ke všem pohonům rychlo-závěrných a regulačních ventilů. Dvojice čerpadel dodává kapalinu při nominálním tlaku 16 MPa. Kapalina je filtrována a chlazena. Jedno čerpadlo je v provozu, druhé slouží jako záložní. Záskok je beznárazový. Vakové akumulátory na výstupech systému zajišťují eventuální pokrytí zvýšené spotřeby kapaliny a udržují tlak v systému při nouzovém spuštění záložního čerpadla.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close