Go to main contents

Služby poskytované na elektrárně

Doosan Škoda Power Vám poskytne kompletní odborný servis včetně podpory při řešení provozních problémů Vašich energetických zařízení. Odborná činnost v oblasti energetických zařízení je zajištěna našimi pracovníky v operativním režimu po celém světě.

Nedestruktivní zkoušky (NDT)

Zajišťujeme nedestruktivní testování (NDT) turbinových součástí. Součást není při kontrole nijak poškozena a pokud vyhoví kritériím kvality, je možné její další použití.

Zajišťujeme následující NDT:

 • RT – rentgenová nebo gama-rentgenová kontrola
 • UT – ultrazvuková kontrola
 • MT – měření zbytkového magnetismu a kontroly pomocí metody magnetického prášku
 • PT – kontrola pomocí (kapilární) penetrace
 • VT – vizuální kontrola pomocí lupy nebo endoskopu
 • TOFD – ultrazvuková metoda; závady se zobrazují v bočním pohledu
 • Phased Array – ultrazvuková metoda; závady se zobrazují v rovině nebo v bočním pohledu
 • ET – kontrola vířivými proudy
 • PMI – pozitivní materiálová identifikace (určení materiálu bez nutnosti provádění laboratorních testů)
 • Měření tvrdosti – měření metodou ultrazvuku
 • Digitální radiografie – obrázek není vytvořen pomocí běžného filmu, provádí se pomocí polovodičových snímačů, které jsou skenovány a digitálně se zpracovávají

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close