Go to main contents

Inženýrské a technické poradenství

Doosan Škoda Power nabízí komplexní technická řešení, která maximalizují účinnost turbosoustrojí a prodlužují jejich provozní životnost. Moderní nástroje a více než 100 let zkušeností nám umožňují poskytovat vysoce kvalitní služby a uspokojit vaše potřeby.

Vyvažování při vysokých otáčkách a provozní vyvažování

Vyvažování provádíme v souladu s doporučeními ISO 21940-12 (Mechanické vibrace – Metody a kritéria pro mechanické vyvažování pružných rotorů). Lze jej provést také na základě dohody mezi společností Doosan Škoda Power a zákazníkem.

Metodika a technika vyvažování a odstřeďování rotorů

Obvyklý zkušební postup:

  • Zkouška rotoru, během níž se zjišťují kritické otáčky a stav vyvážení
  • Před-vyvážení, je-li to nezbytné pro bezpečné provedení odstředění
  • Odstředění, které se provádí při otáčkách specifikovaných zákazníkem a po určenou dobu
  • Konečné přesné vyvážení

Další informace o zkušebním postupu:

Vyvažování se provádí v několika vyrovnávacích rovinách a na několika úrovních otáček pomocí metody příčinkového součinitele. Naměřené vibrační vektory se v každé zkoušce sesbírají a vyhodnocují pomocí programu CABFLEX ++ v řídicím počítači SCHENCK. Počítač optimalizuje rozložení vyvažovacích závaží, takže vibrace jsou minimální v celém rozsahu vyvažování.

Zařízení je také vybaveno systémy SCHENCK VIBROCONTROL 4000, které umožňují bezkontaktní měření vibrací včetně RUN-OUT na různých částech rotoru.

Pomocí programu CABFLEX ++ v počítači SCHENCK lze vibrační data shromáždit a poté vytisknout ve formě tabulek nebo grafů (např. BODE nebo NYQIST – diagram).

Provozní vyvažování

Zajišťujeme také vyvážení rotorů přímo na elektrárně, když je stroj pouze částečně otevřený. Vyvažování lze provést na spojkách rotorů po otevření ložiskových stojanů. Pokud konstrukce turbíny umožňuje vkládání závaží blíže ke středu rotoru speciálními otvory, vyvážení se tím zefektivní.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close