Go to main contents

Obrábění na stavbě

Společnost Doosan Škoda Power již mnoho let využívá při generálních opravách, retrofitech a modernizacích speciální zařízení určené k obrábění velkých součástí přímo na elektrárně.

Obrábění na elektrárně

We can move our equipment anywhere in the world within a few days.

Ne vždy je výhodné demontovat velké součásti z technologických celků a transportovat je do výrobních závodů pro opravy nebo modifikace. V případě demontáže vyvstávají určitá rizika, která mohou ohrozit zpravidla velmi časově napjatý harmonogram prací.

Rizika při transportu na opracování opravovaných nebo modifikovaných dílců v obráběcí dílně:

  • Demontáž přesně ustavených, zpravidla přivařených a nadrozměrných dílů
  • Hrozba poničení během přepravy
  • Opracování v mnohdy vzdálených a často ne příliš dobře vybavených obráběcích dílnách se strojní obsluhou bez zkušeností s opracováním specifických dílů
  • Zpětná montáž, ustavení do stejné pozice
  • Hrozba provozních problémů spojených s neoptimální zpětnou montáží
  • Časová náročnost všech úkonů zmíněných výše

Tyto aspekty nás před více než patnácti lety přivedly k rozvoji a aplikaci „On-Site Machiningu“.

Díky moderním a mobilním technologiím odměřování a třískového obrábění jsme schopni realizovat často složité zadání i v náročných podmínkách po celém světě. Náš park obráběcích strojů obsahuje širokou škálu speciálních zařízení od malých až po velké, které zabírají rozsah opracování v řádech metrů. Některé obráběcí stroje byly vyvinuty pro konkrétní aplikace a patří mezi unikáty.

Náš „On-Site Machining“ šetří náklady a čas, který lze využít lépe.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:

Check back soon for new video contents
Download
Close