Go to main contents

Ohříváky topné vody

Dodržení doporučené plánované údržby provozovaných turbín zaručuje prodloužení jejich životnosti a významné zvýšení spolehlivosti a účinnosti těchto turbín. Rozsah plánovaných oprav se liší s ohledem na provozní podmínky konkrétní turbíny. Modernizace původního technického řešení zvyšuje výkon i spolehlivost stávajících parních turbín a rovněž zrychluje návratnost investice.

Ohříváky topné vody

Ohříváky slouží k ohřevu topné vody. Ohřívák se skládá z trubkového svazku, který tvoří vlásenky nebo přímé trubky, pláště a vodních komor. Konstrukce ohříváků topné vody je založená na termodynamických výpočtech ve vlastním počítačovém programu a na mezinárodně uznávaných standardech.

Konstrukce dle EN, ASME, AD Merkblatt, HEI Standard, TEMA Standard

Orientace výměníku

  • Horizontální
  • Vertikální

Provedení teplosměnných trubek

  • Rovné trubky
  • Vlásenky

Integrální plochy výměníků

  • Podchlazovač kondenzátu
  • Plnoprůtokový / částečný průtok u horizontálních výměníků
  • Kondenzační plocha

Standardní provedení

  • Nerezová ocel – třída nerez oceli volena na základě složení topné vody
  • Teplosměnné trubky podélně svařované
  • OTV jsou dodávány i s hranatými nástavbami až po výstup turbíny.

Dle typu výstupu z turbíny je voleno uložení výměníku, pevné nebo na pružinách.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close