Go to main contents

Průmyslová zařízení

Průmyslová zařízení

  • Pro instalace v průmyslových podnicích je typická vysoká variabilita provozních stavů, ve kterých parní turbína zajišťuje především dodávky páry pro průmyslové technologie.

  • INDUSTRIAL STEAM TURBINES (1)
  • INDUSTRIAL STEAM TURBINES (2)
  • Máme dlouholeté zkušenosti s instalacemi našich turbín v papírnách, ocelárnách, v dolech či petrochemických závodech.

  • Dodáváme stroje protitlakové i kondenzační, s jedním či více regulovanými odběry páry.

  • INDUSTRIAL STEAM TURBINES (3)
  • INDUSTRIAL STEAM TURBINES (4)
  • Vícetělesové stroje jsou navrženy s ohledem na spolupráci při zásobování parních sběren i maximalizaci výroby elektrické energie v okamžicích nižších požadavků na dodávku procesní páry.

  • Tyto stroje se vyznačují vysokou robustností, spolehlivostí a mohou být navrženy v souladu se standardy API.

  • INDUSTRIAL STEAM TURBINES (5)

Check back soon for new video contents
Download
Close