Go to main contents

Naše strategie

Strategie společnosti Doosan je založena na zásadě „2 G“ – růstu společnosti prostřednictvím individuálního růstu.

Lidé již celé jedno století tvoří základ našeho úspěchu a budou nám pomáhat vytvářet dalších sto let firemní existence. Tato důvěra v lidi leží v samém středu filozofie vedení společnosti Doosan.

2 R představují kruh pozitivní zpětné vazby, v němž lidé podporují růst společnosti, která zase lidem dává možnost postupu. Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí.

Growth of People-2G-Growth of Business
 • Zaměřeno na lidi

  Společnost Doosan je přesvědčena, že trvalého úspěchu lze dosáhnout pouze prostřednictvím lidí. Proto si maximálně vážíme každého svého člena a individuální růst řadíme mezi nejvyšší priority našeho vedení.

  Skutečná péče a rozvoj lidí

  Společnost Doosan podporuje rozvoj každého z našich lidí s opravdovou péčí. Nabízí jim možnost růstu prostřednictvím pracovních zkušeností a vlastních úspěchů, a tím usiluje o poskytování individuální motivace k růstu a seberealizaci.

  Inhwa

  Pojmem inhwa se ve společnosti Doosan rozumí harmonická týmová práce v tom nejvlastnějším slova smyslu, kterou shrnuje naše definice poctivosti a kamarádství. Naše myšlenka inhwa každého z našich spolupracovníků podněcuje ke svobodnému, transparentnímu a důstojnému chování a komunikaci v souladu se souborem obecných spravedlivých zásad. Jedná se o pečující meritokracii, která vytváří pocit sounáležitosti a důvěry.

 • Udržitelný růst

  Společnost Doosan usiluje o trvalý růst prostřednictvím svých lidí. Naši lidé stimulují růst svým nadšením pro inovace a bezmeznou snahou. Takto dosažený růst společnosti zase vede k individuálnímu růstu našich lidí.

  Špičkové výrobky a technologie

  Společnost Doosan se vždy usilovně snaží přesně pochopit, co její zákazníci chtějí. Díky tomu se dokáže všemi svými výrobky a technologiemi pomocí trvalé snahy o inovace úspěšně odlišit od konkurence a uspět.

  Moderní vědecké systémy a procesy

  Společnost Doosan ve snaze o co nejefektivnější a nejvýkonnější způsob práce buduje moderní vědecké systémy a procesy. Díky tomu si dokáže budovat pevný základ, z něhož mohou společně vyrůstat osobnosti i samotná firma.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Vize

Vize

Mottem a cílem veškerých našich činností jsou stále lepší výrobky a služby pro naše zákazníky.

Celosvětová síť

Celosvětová síť

Zjistěte, jak Doosan Škoda Power vytváří inovace a změny po celém světě

Kariéra

Kariéra

Osobní růst a růst společnosti jdou ruku v ruce. Jsou vzájemně prospěšné a podporují úspěch obchodní i individuální.

Check back soon for new video contents
Download
Close