Go to main contents

Nadkritické parametry

Moderní uhelná elektrárna, splňující přísné emisní limity, využívá ultrasuperkritických parametrů páry s teplotami 600 °C – 620 °C.

Nadkritické parametry

Parní turbíny pro ultrasuperkritické parametry

Doosan Škoda Power je tradičním dodavatelem parních turbín pro uhelné elektrárny. Moderní uhelná elektrárna, splňující přísné emisní limity, využívá ultrasuperkritických parametrů páry s teplotami 600 °C – 620 °C. Doosan Škoda Power má parní turbíny pro tyto nadkritické parametry ve svém portfoliu. Oceli pro vysoké teploty, ze kterých jsou tyto turbíny postaveny, byly vyvinuty v evropských výzkumných programech, na kterých se firma aktivně podílela. Doosan Škoda Power pokračuje v dalším vývoji na zvyšování teplot páry, protože považuje tento segment za velmi důležitý pro snižování emisí z výroby elektrické energie.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close