Go to main contents

Spalovny komunálního odpadu a biomasy

Spalovny s parními turbínami o výkonu 100 MW a vyšším nejsou v současnosti žádnou výjimkou.

Spalovny komunálního odpadu a biomasy

Obvykle kolísavé výhřevnosti spalovaného odpadu odpovídají rovněž značné kolísavé parametry páry vyrobené pro turbínu. Spalovny jsou dnes budovány pro velká množství odpadu, takže stroje s výkonem nad 100 MW nejsou výjimkou. Parametry páry pro turbínu jsou většinou stanoveny podle možností technologie spalování.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close