Go to main contents

Kombinované cykly

Doosan Škoda Power nabízí parní turbíny do paroplynových cyklů téměř se všemi typy spalovacích turbín.

Kombinované cykly

Turbíny pro paroplynové cykly

Naše portfólio zahrnuje parní turbíny do paroplynových cyklů téměř se všemi typy spalovacích turbín. Proto jsme vhodným partnerem pro projekty konverze cyklu s plynovou turbínou (simple cycle) na paroplynový cyklus. Použití oběžné lopatky 48“ pro poslední stupeň parní turbíny umožňuje výhodnou konfiguraci s axiálním výstupem pro relativně vysoké výkony. Pro vzduchem chlazené kondenzátory nabízíme řadu posledních stupňů, které jsou navrženy na provoz s vysokým protitlakem. Velmi úspěšným produktem na trhu jsou parní turbíny do paroplynových cyklů s odběrem páry pro dálkové topení, které obvykle vyžadují individuální přístup ke každému projektu.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close