Go to main contents

Strojovny

Doosan Škoda Power standardně dodává parní turbíny a tepelné výměníky vlastní konstrukce, které kompletuje s dalšími nakupovanými zařízeními od turbínového ostrova po kompletní strojovnu parní turbíny.

Strojovny

Doosan Škoda Power nabízí zařízení tvořící turbínový ostrov až celou strojovnu na klíč, dodávky založené na našich provozně spolehlivých a vysoce účinných výrobcích s dlouhou životností – parních turbínách, kondenzátorech a tepelných výměnících. Modulární konstrukce turbín (MTD 10 až MTD 80) umožňuje pokrýt veškeré požadavky jak elektrárenských společností tak i průmyslu.

Řešení ŠKODA pro různé druhy aplikací

  • Jaderné elektrárny
  • Elektrárny na fosilní paliva (včetně nadkritických )
  • Paroplynové cykly
  • Kogenerační jednotky
  • Průmyslové turbíny
  • Spalovny komunálního odpadu a biomasy

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close