Go to main contents

Subkritické parametry

Díky nově vyvinutým materiálům lze rovněž dosáhnout vyšších teplot cyklu, což je dalším přínosem v omezení emisí. Nezanedbatelným přínosem je však také snižování investičních nákladů zmenšováním rozměrů strojů a výhodnější konfigurací a layoutem celé strojovny.

Subkritické parametry

Parní turbíny na subkritické parametry pro fosilní elektrárny

Díky nově vyvinutým materiálům lze rovněž dosáhnout vyšších teplot cyklu, což je dalším přínosem v omezení emisí. Nezanedbatelným přínosem je však také snižování investičních nákladů zmenšováním rozměrů strojů a výhodnější konfigurací a layoutem celé strojovny. Nyní je v možnostech výrobce dodat kondenzační turbínu o výkonu 200 MW v jednom tělese. Jednotlivých (konstrukčních) modulů lze využít i při postupné obnově a modernizaci starších strojů.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close