Go to main contents

Geotermální elektrárny

Nabízíme komplexní řešení pro geotermální elektrárny – od dodávky parní turbíny, přes kompletní strojovnu, až po modernizaci stávajícího zařízení včetně dodávky náhradních dílů.

Geotermální elektrárny

Doosan Škoda Power nabízí ve svém produktovém portfoliu parní turbíny pro geotermální elektrárny.

Geotermální elektrárny jsou typické vyžíváním vodní páry vycházející z podzemních vrtů o nízkých parametrech (jedná se vlhkou nebo sytou páru). Pára je specifická svým chemickým složením obsahujícím rozpuštěné plyny, různé rozpuštěné soli, nebo mechanické nečistoty. Turbíny pro tyto aplikace se vyznačují nutnou odolností vůči tomuto agresivnímu médiu, jak vhodnou volbou použitých materiálů, tak i použitím různých povrchových úprav (nástřiky nebo návary) exponovaných komponentů, nebo vlastním konstrukčním řešením.

Turbína Doosan Škoda Power je konstruována pro použití v tzv. flashovém systému, kde se využívá pára přímo ze zemského vrtu, ze které se před turbínou v separátoru částečně odstraňují pevné částice, snižuje se podíl nežádoucích chemických sloučenin a agresivních látek, které působí negativně na životnost stroje.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: ist@doosan.com

Check back soon for new video contents
Download
Close