Go to main contents

Odběrové turbíny

Odběrové kondenzační i protitlakové turbíny představují širokou paletu použití jak v různých odvětvích průmyslu, tak např. při získávání vody odsolováním mořské vody.

Nadkritické parametry

Odběrové turbíny pro dálkové topení byly představeny ve zvláštní kapitole. Významnou skupinu představují odběrové kondenzační a protitlakové turbíny jak pro různá průmyslová odvětví – např. papírenský, ocelářský a chemický průmysl – tak pro odsolování mořské vody. Většinou jsou tyto turbíny konstruovány v úzké součinnosti se zákazníkem. Požadavky na provedení průtočné části turbíny jsou obvykle vysoce náročné, protože provoz takového stroje je velmi proměnný podle potřeb výrobního zařízení.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close