Go to main contents

Dálkové topení

Turbíny s odběrem páry pro dálkové vytápění patří k tradičním výrobkům firmy Doosan Škoda Power.

Dálkové topení

Turbíny pro dálkové vytápění

Konstrukce těchto turbín i jejich provoz má své zvláštnosti. Turbíny mohou být protitlakové nebo kondenzační s regulovaným odběrem páry. Doosan Škoda Power vyvinula pro regulaci tlaku natáčivou mezistěnu, která umožňuje umístění odběru v nízkotlaké části turbíny. Tím je umožněno topení vody na relativně nízké teploty, tak jak je to pro moderní projekty požadováno. Stroje ŠKODA umožňují také provoz s uzavřenou regulační armaturou, kdy do kondenzátoru proudí jen minimální množství páry na chlazení posledních stupňů turbíny. Toto uspořádání umožňuje diametrálně rozdílný zimní a letní provoz a dovoluje vysokou hodnotu odběru v teple.

Tyto turbíny jsou dodávány převážně do zemí s rozvinutou potrubní sítí pro vytápění. Tradičními odběrateli jsou Česko, Polsko, Dánsko, Finsko a Rusko.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close