Go to main contents

Parní turbíny

Naše parní turbíny jsou vhodné pro široké spektrum zákaznických požadavků.

Kombinované cykly

Doosan Škoda Power nabízí parní turbíny do paroplynových cyklů téměř se všemi typy spalovacích turbín.

Dálkové topení

Turbíny s odběrem páry pro dálkové vytápění patří k tradičním výrobkům firmy Doosan Škoda Power.

Nadkritické parametry

Moderní uhelná elektrárna, splňující přísné emisní limity, využívá ultrasuperkritických parametrů páry s teplotami 600 °C – 620 °C.

Jaderné elektrárny

Turbíny na sytou páru pro jaderné elektrárny vyrábí firma od šedesátých let minulého století a několik desítek těchto turbín již vyrobila a uvedla do provozu, především pro PWR elektrárny.

Subkritické parametry

Pokrok ve výpočtových metodách proudění a v možnostech výroby turbínových lopatek umožnil další zvýšení termodynamické účinnosti těchto strojů.

Odběrové turbíny

Odběrové kondenzační i protitlakové turbíny představují širokou paletu použití jak v různých odvětvích průmyslu, tak při získávání vody odsolováním mořské vody.

Spalovny komunálního odpadu a biomasy

Parní turbíny ve spalovnách využívají páru vyrobenou z tepla vzniklého spálením odpadu, který obvykle mívá velmi kolísavou výhřevnost.

Geotermální elektrárny

Nabízíme komplexní řešení pro geotermální elektrárny – od dodávky parní turbíny, přes kompletní strojovnu, až po modernizaci stávajícího zařízení včetně dodávky náhradních dílů.

Referenční projekty

Zde najdete podrobnosti o našich nejnovějších projektech.

Check back soon for new video contents
Download
Close