Go to main contents

Dlouhodobá údržba

Smlouvy o dlouhodobé údržbě umožňují vznik dlouhodobého, pro klienta prospěšného vztahu z hlediska plánovaných údržbových aktivit s ohledem na minimalizaci odstávek a prodloužení životnosti.

Dlouhodobá údržba

Charakteristiky LTSA

Dodávky náhradních dílů (ND)

 • ND pro (nastavení/retrofit) pohotovostních zásob
 • ND pro plánované prohlídky
 • ND případ od případu

Program údržby pro pravidelné plánované prohlídky

 • Malá inspekce
 • Střední inspekce
 • Hlavní inspekce

Hot-line Service

 • Technické poradenství a podpora na telefonu
 • Vysílání kvalifikovaných pracovníků na místo v případě poruchy

Dálkové monitorování

 • Předcházení poruchám prostřednictvím nepřetržitého dálkového analyzování dat TCS/TPS

Každodenní údržba

 • Dohled nad všemi činnostmi zákazníka spojenými s nápravnými a preventivními opravami
 • Provádění všech nápravných a preventivních oprav

Úrovně realizace LTSA

První stupeň LTSA:

 • Technická podpora
 • Dodávka náhradních dílů
 • Pravidelné plánované prohlídky

Druhý stupeň LTSA:

 • Viz první stupeň plus:
 • Pravidelný dohled na každodenní údržbu
 • Záruka dohodnuté úrovně dostupnosti

Třetí stupeň LTSA:

 • Viz druhý stupeň plus:
 • Plné služby každodenní údržby

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close