Go to main contents

Běžné a generální opravy turbín

Dodržení doporučené plánované údržby provozovaných turbín zaručuje prodloužení jejich životnosti a významné zvýšení spolehlivosti a účinnosti těchto turbín. Rozsah plánovaných oprav se liší s ohledem na provozní podmínky konkrétní turbíny. Modernizace původního technického řešení zvyšuje výkon i spolehlivost stávajících parních turbín a rovněž zrychluje návratnost investice.

Běžné a generální opravy turbín

Opravy

Doosan Škoda Power zajišťuje odborné opravy částí parních turbín

Inspekce

Doosan Škoda Power zajišťuje plánované inspekce turbín v rozsahu roční, střední a generální inspekce turbín dle doporučených servisních intervalů. Dodržování servisních intervalů přispívá k prodloužení životnosti turbín. Rozsah jednotlivých inspekcí se liší s ohledem na provozní podmínky a pokrývá nezbytné opravy, náhradní díly a diagnostická měření. V rámci inspekcí zajišťujeme rovněž následující služby:

  • Rovnání souososti rotorů
  • Vyvažování rotorů
  • Čištění
  • Nátěry
  • Protikorozní opatření
  • Obrábění
  • Opravné svařování a tepelné zpracování
  • Opravy řídících dílů ve výrobním závodě i na stavbě atd.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte více souvisejících témat.

Check back soon for new video contents
Download
Close